Algemene gegevens

 

Naam van de instelling: Stichting Hand in Hand
   
RSIN/fiscaalnummer: 815219064
   
Contactgegevens:   Secretaris
  W. Mur
  Bonifatiuslaan 8
  3621DH Breukelen
   
Doelstelling:  Het verlenen van hulp aan verstandelijk- en/of lichamelijk beperkten in Ghana.
   
Namen en functie van de bestuurders:   W.J. van Minnen (voorzitter)
  W. Mur (Secretaris en Penningmeester)
 
  A.H.J. van Galen (alg. bestuurslid)
   P.J.N. Lamberts (alg. bestuurslid)
  N. van der Meer (alg. bestruurlid)
  J. Ruijs (alg. besturslid)
   
Beloningsbeleid:   Artikel 8 lid 5 van de statuten: “De leden van het bestuur genieten geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”
   
   
Beleidsplan
Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Hand in Hand, 2017-2022

 

 

 

Uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

 

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verandwoording

Integrale opname van het jaarverslag 2019 voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording. (apart bestand)

 

accountantsrapport 2019 Stichting Hand in Hand

accountantsrapport 2018 Stichting Hand in Hand

accountantsrapport 2017 Stichting Hand in Hand

accountantsrapport 2016 Stichting Hand in Hand

accountantsrapport 2015 Stichting Hand in Hand

 

Privacyverklaring

 

 

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Stichting Hand in Hand